התבקשנו להפיק סרט גיוס המונים למוצר רפואי מציל חיים. בעזרת פרזנטור מוכשר וסיפור מציאותי, החברה עמדה ביעדי הגיוס בהצלחה.