סרט מרגש עבור חברת גט, ע"י כל המרואיינים הם עובדים בחברה.