סרט תדמית עבור אפלקציית ניתור למערכות חינוך הכוללות את ההורים.