נבחרנו להפיק סרטון אנימציה עבור חברת אנימציה בארה"ב.