סרט תדמיית לחברה ישראלית לניהול משאבי המים בחברות ובבתים.