סרט תדמית שיתופי עבור אפליקיית ריפורטי עם מגן דוד-אדום בישראל.