הפקת סרטון טסטימוניאל לאנודוט. פלטפורמת אנליטיקס בריל-טיים