הפקת סרט תדמית לחברת לוולק-מי, חברה בינלאומית לבקרה של סביבות עבודה.